Polityką jakości "PBD" S. A. Starogard Gdański, jest promowanie marki firmy solidnej i kompetentnej w zakresie realizowanych usług i dostarczanych wyrobów w obszarze działalności. Ten cel nadrzędny będziemy osiągali poprzez:

 • poznawanie i wdrażanie najnowszych technologii w zakresie budowy dróg i innych technologii potrzebnych do realizacji wyrobów i usług,
 • wysokie wymagania w zakresie kwalifikacji stawiane naszym pracownikom,
 • ustawiczne podnoszenie posiadanych kwalifikacji i doświadczenia pracowników,
 • solidne i terminowe wypełnianie uzgodnionych z klientem wymagań,
 • stosowanie systemu oceny i doboru dostawców i podwykonawców, gwarantującego dostawę wyrobów i usług wymaganej jakości,
 • ukierunkowanie działań firmy na rzecz spełnienia oczekiwań klienta i społeczności użytkującej w zakresie funkcjonalności wykonywanych wyrobów i usług.

Strategiczne cele dotyczące jakości:

 • Ciągła poprawa efektywności procesów wytwarzania.
 • Ustawiczne dążenie do obniżki reklamacji
 • Ustawiczne dążenie do obniżki niezgodności w trakcie realizacji
 • Rozwój technologii wytwarzania wyrobów i wykonywanych usług.

Kierownictwo PBD S. A. zapewnia, że polityka jakości, jest zakomunikowana, zrozumiała, wdrożona i utrzymywana na wszystkich szczeblach organizacji i jest przeglądana pod względem jej adekwatności i aktualności oraz jest publicznie dostępna dla zainteresowanych stron

Osobiście, oraz w imieniu załogi PBD S. A. deklaruję pełną odpowiedzialność za spełnianie wymagań normy ISO 9001 : 2000 i zobowiązują się do realizacji przyjętej polityki jakości i ustalonych celów dotyczących jakości oraz zaangażowanie się w ciągłe doskonalenie naszego przedsiębiorstwa.

 

 • iso