WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

Zarząd Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Budowy Dróg Spółka Akcyjna z siedzibą w Starogardzie Gdańskim, (dalej „Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji oraz świadectw użytkowych w celu ich dematerializacji. Dokumenty akcji oraz świadectw użytkowych należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. Pomorska 26 A, 83-200 Starogard Gdański, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 14.00.